Logga in

Användarnamn:
Lösenord:

Tonstavarföreningen

& Välkommen till TONI:

TONI, det är Tonsilaba Organizo Normiga Internacia, är det mellanfolkliga forumet och stället att komma överens om hur tonstavning skall fungera och vad som ska stå i Normo Tonsilaba. TONI sysslar också med databehandling av tonstäver och med andra tillämpningar av taktstavning.

TONI:s arbete siktar mot att:
- Översätta Fundamento Tonsilaba till andra språk,
- Fullborda och fullkomna innehållet i Normo Tonsilaba,
- Främja undervisning om tonstäver för sångare, spelmän och andra musikanter och konstnärer,
- Utveckla Tone och andra datortillämpningar för tonstäver,
- Utforska nya områden för taktstavning.

TONI använder Esperanto som gemensamt språk. Det innebär att allt läsvärt om tonstäver som skrivits på något nationellt språk översätts till Esperanto före andra språk.

TONI:s stadgar är ännu inte utarbetade. Under tiden är nya medlemmar välkomna från alla länder och alla slags musikaliska kulturer.