Logga in

Användarnamn:
Lösenord:

Om tonstavning

Normo tonsilaba

Normo Tonsilaba innehåller standarduppsättningar av tonstäver och skalor samt grundläggande definitioner som är användbara. Dessa är dock under utveckling och kan ändras, framförallt tekniskt. Alla definitioner som har siffror i sitt namn är utvecklingsversioner som ej har fastställts slutgiltigt.

Tonstämningar

Det finns många sätt att stämma ett instrument på. I Normo Tonsilaba tas endast ett fåtal upp. Grönewald har samlat ett åtskilligt antal stämningar som även finns översatta till tonstavsanvisningar, vilka dock finns separata i filen "Tembroj" och ingår ej i Normo Tonsilaba.

Natura: Bygger på förhållandet mellan hela tal (Naturtoner). Det gör att bl. a. samklanger klingar rent.

Egaltempera: Liksvävande tempererad stämning. Den är den vanligaste i västerlandet och är en tämligen modern företeelse. Alla toner har ett inbördes lika förhållande till sina närmaste toner. Varje ton har ett förhållande till grundtonen med 2n/12 eller 2n/24 där n är antalet toner från grundtonen. Tonerna är absolut jämnt fördelade över oktaven.

Werckmeister: Andreas Werckmeisters (1645 - 1706) stämning nr I.

Rameau: Jean Philippe Rameau (1683 - 1764).

Dodekatonos: Intern användbar funktion: Reducerar antalet toner till tolv. Det gör att man inte behöver dubbeldefiniera en massa toner när man bygger tolvtonskalor.

Tonstavsuppsättningar

Bharata: Indisk tonstavsuppsättning, 22 toner. [Sa] [Ra] [Ri] [Ru] [Re] [Ga] [Gi] [Gu] [Ge] [Ma] [Mi] [Mu] [Me] [Pa] [Da] [Di] [Du] [De] [Na] [Ni] [Nu] [Ne]

Curwen 0504: Utvecklingsversion. Solmisationsvariant. [Do] [Di][Ra] [Re] [Ri][Me][Mé] [Mi] [Fa] [Fi][Se] [So] [Si][Le] [La] [Li][Te] [Ti]

Eitz: Tolv konsonanter, fem vokaler. Ett mycket konsekvent system av Carl Eitz (25 Juni 1848 - 18 April 1924). Går under begreppet Latonisation. [Bi] [Ro][Ri] [To] [Mu][Mo] [Gu] [Su] [Pa][Pu] [La] [De][Da] [Fe] [Ki][Ke] [Ni]

Kodály: Består av den ungerske tonsättaren Zoltan Kodálys metod till solmisation. Den ingår i Tones standardsolmisation. [Da] [Do] [Di][Ra] [Re] [Ri][Ma] [Mi] [Fa] [Fi][Sa] [So] [Si] [La] [Li][Ta] [Ti]

Münnich: Sju konsonanter, fem vokaler. I övrigt likt Eitz' system. [Ja] [Je][La] [Le] [Li][Me] [Mi] [Ni] [No][Ri] [Ro] [Ru][So] [Su] [Sa][Wu] [Wa]

I allmänhet anger man en stämning och en tonstavsuppsättning när man anger hur stycket är stämt. Ex: <Natura, Kodály>

Grundton

Absolute: Definierar svängningsfrekvensen för varje grundton. Utgångspunkten är A=440 Hz och därpå är alla övriga toner liktempererat fördelade. Detta måste man ta hänsyn till om man använder andra stämningar än den liktempererade. <[Do]=C> och <[La]=A> innebär samma tonfrekvenser endast om stämningen är satt till . Annars skiljder det sig i enlighet med stämningsdefinitionen. Gränsen mellan versal resp. gemen oktav går mellan H och c (H = cb, H# = c). Den germanska nomenklaturen används: B är sänkt H, inget annat. Bb förekommer inte. Cb C C# Db D D# Eb E E# Fb F F# Gb G G# Ab A A# B Hb H H# cb c c# db d d# eb e e# fb f f# gb g g# ab a a# b hb h h#

Base: Sänker ett tonvarv.

Tempo

Accelerando: Ökar tempot gradvis.

Tempoanvisningar: Allegretto, Allegro, Andante

Instrument

GM: General MIDI. Standard som ger de 128 Midi-instrumenten och de 37 Midi-trummorna namn. Acoustic Grand, Bright Acoustic, Electric Grand, Honky-Tonk, Electric Piano 1, Electric Piano 2, Harpsichord, Clavinet, Celesta, Glockenspiel, Music Box, Vibraphone, Marimba, Xylophone, Tubular Bells, Dulcimer, Drawbar Organ, Percussive Organ, Rock Organ, Church Organ, Reed Organ, Accordian, Harmonica, Tango Accordian, Nylon String Guitar, Steel String Guitar, Electric Jazz Guitar, Electric Clean Guitar, Electric Muted Guitar, Overdriven Guitar, Distortion Guitar, Guitar Harmonics, Acoustic Bass, Electric Bass-finger, Electric Bass-pick, Fretless Bass, Slap Bass 1, Slap Bass 2, Synth Bass 1, Synth Bass 2, Violin, Viola, Cello, Contrabass, Tremolo Strings, Pizzicato Strings, Orchestral Strings, Timpani, String Ensemble 1, String Ensemble 2, Synth Strings 1, Synth Strings 2, Choir Aahs, Voice Oohs, Synth Voice, Orchestra Hit, Trumpet, Trombone, Tuba, Muted Trumpet, French Horn, Brass Section, Synth Brass 1, Synth Brass 2, Soprano Sax, Alto Sax, Tenor Sax, Baritone Sax, Oboe, English Horn, Bassoon, Clarinet, Piccolo, Flute, Recorder, Pan Flute, Blown Bottle, Skakuhachi, Whistle, Ocarina, Lead 1 .... Lead 8, Pad 1 .... Pad 8, FX 1 .... FX 8, Sitar, Banjo, Shamisen, Koto, Kalimba, Bagpipe, Fiddle, Shanai, Tinkle Bell, Agogo, Steel Drums, Woodblock, Taiko Drum, Melodic Tom, Synth Drum, Reverse Cymbal, Guitar Fret Noise, Breath Noise, Seashore, Bird Tweet, Telephone Ring, Helicopter, Applause, Gunshot, Acoustic Bass Drum, Bass Drum 1, Side Stick, Acoustic Snare, Hand Clap, Electric Snare, Low Floor Tom, Closed Hi-Hat, High Floor Tom, Pedal Hi-Hat, Low Tom, Open Hi-Hat, Low-Mid Tom, Hi-Mid Tom, Crash Cymbal 1, High Tom, Ride Cymbal, Chinese Cymbal, Ride Bell, Tambourine, Splash Cymbal, Cowbell, Crash Cymbal 2, Vibraslap, Ride Cymbal 2, Hi Bongo, Low Bongo, Mute Hi Conga, Open Hi Conga, Low Conga, High Timbale, Low Timbale, High Agogo, Low Agogo, Cabasa, Maracas, Short Whistle, Long Whistle, Short Guiro, Long Guiro, Claves, Hi Wood Block, Low Wood Block, Mute Cuica, Open Cuica, Mute Triangle, Open Triangle

Tamburaro evoluanta 0401 Utvecklingsversion som fastställer 37 taktstäver för slagverk. [KA] = Acoustic Bass Drum, [Ka] = Bass Drum 1, [ki] = Side Stick, [CU] = Acoustic Snare, [KI] = Hand Clap, [Cu] = Electric Snare, [KU] = Low Floor Tom, [Ce] = Closed Hi-Hat, [Ku] = High Floor Tom, [ce] = Pedal Hi-Hat, [KE] = Low Tom, [CE] = Open Hi-Hat, [Ke] = Low-Mid Tom, [kE] = Hi-Mid Tom, [Co] = Crash Cymbal 1, [ke] = High Tom, [Ca] = Ride Cymbal, [CO] = Chinese Cymbal, [zo] = Ride Bell, [CI] = Tambourine, [cO] = Splash Cymbal, [ZO] = Cowbell, [co] = Crash Cymbal 2, [VA] = Vibraslap, [ca] = Ride Cymbal 2, [Bo] = Hi Bongo, [BO] = Low Bongo, [ko] = Mute Hi Conga, [Ko] = Open Hi Conga, [KO] = Low Conga, [Bu] = High Timbale, [BU] = Low Timbale, [za] = High Agogo, [Za] = Low Agogo, [vo] = Cabasa, [ci] = Maracas, [Vi] = Short Whistle, [VI] = Long Whistle, [ve] = Short Guiro, [Ve] = Long Guiro, [Bi] = Claves, [Be] = Hi Wood Block, [BE] = Low Wood Block, [Vu] = Mute Cuica, [VU] = Open Cuica, [zi] = Mute Triangle, [ZI] = Open Triangle