Logga in

Användarnamn:
Lösenord:

Om tonstavning

Om tonstavning

Tonstavning är ett sätt att med vanlig enkel text skriva musik. Metoden är en vidarutveckling av solmisationens stavelsebaserade tonhantering. Det går att skriva med papper och penna, att användas som en snabb anteckningsmetod när man inte har möjlighet att föra ner musiken i noter, och det går att skriva i vilken textredigerare som helst. Se närmare i Grundkursen för en introduktion. Reglerna finns sammanfattade i ett koncentrat i Fundamento Tonsilaba. Vill man däremot ha mera tips om tillämpningen av dessa skall man titta i Ordlistan. Titta också i Vikipedia.

Tone är ett program som spelar textfiler med tonstäver och innehåller även textredigerare för att kunna skriva tonstäver. Tone är under ständig utveckling och kan inte allt som står i tonstavningens regler, och är i övrigt en bra textredigerare för alla slags rena textfiler. Om det låter kasst på din dator så är det inte Tones fel. Tone skickar midi-signaler till ljudkortet och det är midisynthen i ljudkortet i din dator som i slutändan bestämmer hur det låter. Har du ett bra ljudkort med en bra midisynth kan du få ut underbar musik.

Medverkande:

Martin Strid, Borlänge. Spelman som uppfunnit och utvecklat tonstavning. Ansvarig med sista ordet för tonstavsregelverket (Fundamento Tonsilaba).

Harald Breidenstein, Järna. Upphovsman till och utvecklare av tonstavningsprogrammet Tone. Delaktig i utvecklingen av tonstäver och regelverket. Initiativtagare till och granskare av denna webbplats.

Mattias Wiedersheim-Paul, Järna. Upplägg och hembränning av originalutgåvan av Tone på CD. Ofta konsulterad som "bollplank" vid utvecklingen av tonstavningsprogrammet Tone. Några bidrag med problemställningar och idéer om förbättring av tonstavningen.