Logga in

Användarnamn:
Lösenord:

Elfridestämman

Allspelslåtar

Allspelslåtarna tonstavade: 30 låtar på 7 sidor (PDF 10 sidor för A5- eller A6-format)
(Tonart) /tonstavning

# Brudmarsch fr Malung e Herman Strömberg: (Dm) Mi /La aMi La mi /do o do TiLa <Bildnotoj similaj>,
# Brudmarsch fr Malung e Leisme Per: (C) : SO /SO Do Do Do /Do o Mi DoMi<Bildnotoj>,
# Brudmarsch fr Nås e Bramans Erik: (Dm) mi /mima mami miSi LaTi /do dore do TiLa,
# Brudmarsch fr Öje: (Dm) /Do DoLA Do Do /TIDo TILA TI TI,

# Gånglåt fr Gagnef e Bäsen Per: (D) So /do oTi do mi /So oLa So Mi,
# Gånglåt fr Grangärde av Henry Fredriksson. Hyllning till Bringsjöberg: (D) SO Do /Mi iRe Do Re /Mi do Ti La ,
# Gånglåt fr Mockfjärd e Anders Frisell: (D) Mi Fa /So oLa So Fa /Mi Do Mi Fa,
# Gånglåt fr Mockfjärd e Anders Frisell. Tansbulåten: (D) So /DooMi Sodo /mi mifamire,
# Gånglåt fr Nås e Vesterfalls Olle: (D) So /SoLa SoFa Mi Do /so fiso mi remi,
# Gånglåt fr Söderbärke. Söderbärkemarschen: (G) /SOLA SOFA MI RE /DO MI SO Do,
# Gånglåt fr Äppelbo. Ärtbergs Kalles gånglåt: (G) SO /Do DoSO Do Mi /So o o,

# Kringellek fr Stora Tuna e Bäsen Olle: (D) /So SolLaSoMi SoTi /do dooTildo re,

# Pålska fr Floda av Lars Hökpers. Första polskan: (F) /mire doTi domi /reTii So o
# Pålska fr Gagnef. Blind Emils polska: (D?) /SoLaSo MiiSo dooTi /LaTiLa FaLa re,
# Pålska fr Grangärde e Telning Daniel Andersson. Forskarls polska: (G) /SO DoMi DoMi /SODo Mi i
# Pålska fr Malung e Haga Olof. Ska vi gå ti Tisjön ô fistje: (Dm) /Do TIDo TILA /SITI LA ATi
# Pålska fr D Malung e Skinnar Albin Hansson: (Dm) /doTi LaSi Lado /TiSi Mi Mi
# Pålska fr Mockfjärd e Anders Frisell. Frisells d-mollpolska: (Dm) /MiLa do oLa /LaSiLa Ti Si
# Pålska fr Nås. Nåsföra: (D) hSo /MiSo do refa /mi La a,
# Pålska fr Nås av Einar Jonth. Sveds Annas fäbodpolska: (Am) /La Lado TiSo /La Lado mifa,

# Schottis fr Gagnef av Anders Källström. Schottis fr Bäsna: (D) /DoMiSoMi DoLaSoMi /DoMiSodo mimi,
# Schottis fr Grangärde e Axel Karlsson i Sörvik. Skinnpälsleken: (D) /SoLa SoFa MiFa MiRe /DoMi Sodo mi mi,

# Skänklåt fr Gagnef av Einar Jonth. Sifferbo nya skänklåt nr. 2: (D) SOTI /Do Do DoTI DoRe /MiFa MiRe Do oSO,
# Skänklåt fr Järna: (D) DoMi /So SoFa La SoFa /Mi So do mi,

# Slängpålska fr Äppelbo e Wifors Erik: (Dm?) hSi /LaTi doTi domi /mifamire Ti ire,

# Vals fr Floda. Möckelmyrvalsen: oDo /Do Mi So /do mi re /do Fa La,
# Vals fr Grangärde. Slaggspelar Henriks vals: (D ) So /do do do /Ti i Fa /La La SoMi,
# Vals fr Malung e Lejsme Per. Beckasinen: (Am ) /do ore mifa (/mi reTi do)×,
# Vals fr D Mockfjärd e Herbert Dragsten: (Gm) Mi /La LaSi LaTi /do La do /Tido TiSi MiSi,
# Vals fr Nås e Möckelin Erik Larsson: (G) /Do Mi So /do ore do /Tido redo Tido,