Logga in

Användarnamn:
Lösenord:

Nya låtar

  1 2# Alppinta rozo:
<1:2>
(#: 8* oo;So /dodomi dodoMi /SoFaMi Ree;So /reremi fareFa /LaSoFa Mii;So /domire doMiMi /MiFaSo Laa;La /Sodore mifami /redoTi do '3,6 /SoSoSomiree SoSoSomireSo /dodoo h /)
(&:
'1 Nun /celas koncerti mi /kanton pri mi. ; Ĝi /vekos animan su/feron ĉe vi, ; ko/mencas per amo en /monto kaj val', ; fi/niĝos per krimo kaj /putra moral'.
'2 Ho kreskis du floroj en valharmoni'. ; Unu 'stis bela, la dua 'stis mi, ; La trian de kvara<1> fianĉis ni jam. ; La kvinan de sesa<2> finiĝis la am'.
'3 Konstruis ni kabanon sur neĝo de l' mont' ; por tie tutvivi ĝis tie mortont', ; almenaŭ do mi, jes, montriĝis malic', ; ĉar mi elŝlosiĝis kvin noktojn en vic'.
'4 Ŝi ĉiumatene rigardis al pint' ; kaj diris “Ho Fingal, tuj estu kurint' ; al ne atingebla de homoj situ' ; kaj pluku por mi alpan rozon aŭ du”.
'5 Ja stranga ŝi ŝajnis ĉiame kun vol' ; pasigi la tagojn kabane en sol'. ; Do anstataŭ florserĉi en alpneĝa paŝ' ; mi restis kabanon rigardi en kaŝ'.
'6 Kaj venis sankt'bernarda hundo<3> tra l' val' ; kaj tuj venis Sankt Bernard mem en real' ; kaj side ili drinkis dum amindum' ; kaj hundo de l' kolo verŝadis da rum'<4>.
'7 Kabanon krevigis mi per dinamit'. ; Eĥade odoris ĝi je akvavit' ; kaj ploris mi larmon sub stela (plafon')?(bivak') ; bedaŭre pri tia (konjaka plejbon')?(bonega konjak').
'8 Mallongas de l' kanto moralo por hom': ; Ne sur alpaj pintoj konstruu da dom', ; ne fidu sisteman liveron<5> de tost' ; nek fidu sanktulon aŭ peron kun vost'.)

<&: Verkis kaj komponis Owe Törnquist. Tradukas Mehdi Martin Strid (2007). '1 La trian tagon de la kvara monato, tio estas, la 3-an de aprilo. '2 La 5-an de junio. '3 Granda fela speco de hundo tradicie uzata en Alpoj por savi homojn el neĝamasoj. '4 Tia savhundo havas rimenon ĉirkaŭ sia kolo sur kiu estas fiksita bareleto da varma trinkaĵo, foje alkohola, kio vigligas malvarmiĝintajn sanginĝojn. '5 Ioma vortoludo: Tiutempe en Svedujo oni alkoholaĵojn povis aĉeti nur en vendejoj de ŝtata entrepreno "Systembolaget" ("La sistema kompanio").>

(&Alptoppens ros:
'1 Nu /skall jag framsjunga en /visa om mej. ;
Som /kommer att väcka för/smäktan hos dig. ;
Den /börjar med kärlek i /berg och i dal. ;
Och /slutar med våldsbrott och /rutten moral.

'2 Det växte i dalen två blommor en dag,
den ena var vacker, den andra var jag.
Den tredje i fjärde vi lysning tog ut.
den femte i sjätte tog kärleken slut.

'3 Vi byggde en hydda på alptoppens snö
där skulle vi leva, där skulle vi dö.
Åtminstone jag, detta framstod med skräck
sen jag blivit utlåst fem nätter i sträck.

'4 Var morgon hon kika mot alpernas topp
och sade: Ack Fingal, vill du kila upp
dit ej några mänskliga fötter kan nå
och plocka en alpros åt mig eller två.

'5 Det verkade konstigt att hon ville va
så ensam i hyddan vareviga dag.
Så istället för att leta blommor i snön,
jag stanna bak hyddan och speja i lönn.

'6 Så kom genom dalen en Sankt Bernards-hund
och efter kom Sankt Bernard själv, om en stund.
Sen satt de och hångla och drack Eau de Vie
och jycken med kaggen om halsen slog i.

'7 Då sprängde jag alphyddan med dynamit
det ekade länge och doftade sprit.
Sen grät jag en tår under stjärnornas tak
för visst var det synd på sån prima konjak.

'8 Moralen i visan är kort och burdus:
Låt bli att på alptoppar bygga ditt hus.
Förlita dig ej på systemleverans
Ej heller på helgon och ombud med svans.)# Alptoppens ros:

(&:
'1 Nu /skall jag framsjunga en /visa om mej. ;
Som /kommer att väcka för/smäktan hos dig. ;
Den /börjar med kärlek i /berg och i dal. ;
Och /slutar med våldsbrott och /rutten moral.

'2 Det växte i dalen två blommor en dag,
den ena var vacker, den andra var jag.
Den tredje i fjärde vi lysning tog ut.
den femte i sjätte tog kärleken slut.

'3 Vi byggde en hydda på alptoppens snö
där skulle vi leva, där skulle vi dö.
Åtminstone jag, detta framstod med skräck
sen jag blivit utlåst fem nätter i sträck.

'4 Var morgon hon kika mot alpernas topp
och sade: Ack Fingal, vill du kila upp
dit ej några mänskliga fötter kan nå
och plocka en alpros åt mig eller två.

'5 Det verkade konstigt att hon ville va
så ensam i hyddan vareviga dag.
Så istället för att leta blommor i snön,
jag stanna bak hyddan och speja i lönn.

'6 Så kom genom dalen en Sankt Bernards-hund
och efter kom Sankt Bernard själv, om en stund.
Sen satt de och hångla och drack Eau de Vie
och jycken med kaggen om halsen slog i.

'7 Då sprängde jag alphyddan med dynamit
det ekade länge och doftade sprit.
Sen grät jag en tår under stjärnornas tak
för visst var det synd på sån prima konjak.

'8 Moralen i visan är kort och burdus:
Låt bli att på alptoppar bygga ditt hus.
Förlita dig ej på systemleverans
Ej heller på helgon och ombud med svans.)

<&: Verkis kaj komponis Owe Törnquist. Tradukas Mehdi Martin Strid (2007). '1 La trian tagon de la kvara monato, tio estas, la 3-an de aprilo. '2 La 5-an de junio. '3 Granda fela speco de hundo tradicie uzata en Alpoj por savi homojn el neĝamasoj. '4 Tia savhundo havas rimenon ĉirkaŭ sia kolo sur kiu estas fiksita bareleto da varma trinkaĵo, foje alkohola, kio vigligas malvarmiĝintajn sanginĝojn. '5 Ioma vortoludo: Tiutempe en Svedujo oni alkoholaĵojn povis aĉeti nur en vendejoj de ŝtata entrepreno "Systembolaget" ("La sistema kompanio").>

<0,9:3>
(#: hh;So /dodomi dodoMi /SoFaMi Ree;So /reremi fareFa /LaSoFa /Mii;So /domire doMiMi /MiFaSo Laa;La /Sodore mifami /redoTi do ()?(/SoSoSomiree SoSoSomireSo /dodoo h )*8
'(& Alppinta rozo:
'1 Nun /celas koncerti mi /kanton pri mi. ; Ĝi /vekos animan su/feron ĉe vi, ; ko/mencas per amo en /monto kaj val', ; fi/niĝos per krimo kaj /putra moral'.
'2 Ho kreskis du floroj en valharmoni'. ; Unu 'stis bela, la dua 'stis mi, ; La trian de kvara<1> fianĉis ni jam. ; La kvinan de sesa<2> finiĝis la am'.
'3 Konstruis ni kabanon sur neĝo de l' mont' ; por tie tutvivi ĝis tie mortont', ; almenaŭ do mi, jes, montriĝis malic', ; ĉar mi elŝlosiĝis kvin noktojn en vic'.
'4 Ŝi ĉiumatene rigardis al pint' ; kaj diris “Ho Fingal, tuj estu kurint' ; al ne atingebla de homoj situ' ; kaj pluku por mi alpan rozon aŭ du”.
'5 Ja stranga ŝi ŝajnis ĉiame kun vol' ; pasigi la tagojn kabane en sol'. ; Do anstataŭ florserĉi en alpneĝa paŝ' ; mi restis kabanon rigardi en kaŝ'.
'6 Kaj venis sankt'bernarda hundo<3> tra l' val' ; kaj tuj venis Sankt Bernard mem en real' ; kaj side ili drinkis dum amindum' ; kaj hundo de l' kolo verŝadis da rum'<4>.
'7 Kabanon krevigis mi per dinamit'. ; Eĥade odoris ĝi je akvavit' ; kaj ploris mi larmon sub stela (plafon')?(bivak') ; bedaŭre pri tia (konjaka plejbon')?(bonega konjak').
'8 Mallongas de l' kanto moralo por hom': ; Ne sur alpaj pintoj konstruu da dom', ; ne fidu sisteman liveron<5> de tost' ; nek fidu sanktulon aŭ peron kun vost'.)


# Kärleksvisa från Mossel, efter E J Tunstedt:

<[La]=D, 1,2:2, FT2005>

(hre /fafa mifa /re soso /lala soso /mi3re do3re /fala soomifa /re do3mi /sofa Tiiredo /La ah)
(hre /rere doTi /So oso /lati laasofa /re ere /mila sofamire /mido Lare /dore TiSo /La ah)

<{
Källa: Svenska Turistföreningens Årsskrift, 1905.
http://runeberg.org/stf/1905/0073.html,
}
>
<{
I mitt tycke låter visan bättre med en lite lägre septim:
}
>


<[La]=D, 1,2:2, FT2005, [Te]=11/6, [Re]=10/9>

(hre /fafa mifa /re soso /lala soso /mi3re do3re /fala soomifa /re do3mi /sofa Tiiredo /La ah)
(hre /rere doTe /So oso /late laasofa /re ere /mila sofamire /mido Lare /dore TeSo /La ah)


#Hårgalåten:

<Violin, 1,1:, /7 9 8 /8 8 8, [La]=G, {Jämtpolska. Mycket långsamt, hambotakt}>

(2* /mi mi2fa mi3re /re2do do La /do2Ti Ti '1 Se /La2Se La3Ti do2re '2 Se2La /Tido La a)*2

(2* /do2re mi do /re3mi fa re /so so2la so2fa /fa2mi mi i '2 (2* /mi mi2fa mi3re /re2do do La /do2Ti Ti '1 Se /La2Se La3Ti2 do2re '2 Se2La /Ti3do2 La a) )*2


# Polska fr D Orsa e Sven Gref:
<[Do]=G, 1,67:3, /3 5 4> (#S: (#S1: * /DooMiSo do Sodo /mi [do3re][doTi] do3do /LaaFa alLaa doLa '1 /LaaSo olLaSooFaa Mi3Re '2 /LaaSoFi So o /o So o)* (#S2: * hSo /dooMi ilFaa So3La /SolLaSoMi DoRe Mi /MiiReMi FalRe TI3Re '1 /RelDo3 DolMi So3So '2 /RelMiReTI Do o)*)*3


# Polska från Dalarna Torsång efter Hans Haglöf. Systerfärjan:
<[do]=g, {#B av Dan Ljungqvist}> ((#1: hSO * /DoTI DoMi SoTi /doTi SoTi dore /mi reeTire doLa /doTi '1 SoFa ReMi '2 So o)* (#2: * /So MiiDoMi SooMiSo /Fa ReeTIRe FaaReFa /Mi DoMi SoFa '1 /ReTI SO O '2 /ReMi Do o)*)
+((#B1: hMI * /SOMI SOTI MiSo /LaSo MiSo LaTi /do TiiSoTi LaFa /LaSo '1 MiRe TIDo '2 TI I)* (#B2: /Mi DooSODo MiiDoMi /Re TIISOTI ReeTIRe /Do SODo MiRe /TISO '1 [TI+RE] I '2 MI I)) <Tuna spelmanslag, tonsilabigis Martin Strid 02.03.06>


# Gånglåt fr D. Trettondagsmarschen:
<[do]=a> (#1: DoMi * /So do dore doTi /do La La SoFa /La SoFa La SoFa /Re e Re Mi /Fa aMi Fa Re /TI SO FA MI /RE SO TIDo ReTI '1 /DoTI DoRe MiRe MiFa '2 /Do o o)* (#2: * (/DoMi SoMi doMi SoMi)* '1 (/ReSo TiSo reSo TiSo)* '2 /ReMi FaRe SOTI ReTI /Do o Do)*


# River och raspar:

< 1,8:2, [Do] = "G", {Polka Efter Niklas Larsson, Lars Ahlberg}>
(#A: 2* /MiiReMi FaaMiRe /DooMiMi MiDo '1 /SOOReRe ReRe /DooMiMi MiMi '2 /SORe SORe /DoDoDoDo Do )
(#B: 2* /dodododo LaLa /SoSoSoMi DoMi '1 /FaFaFaRe TIRe /SoSoSoMi DoMi '2 /MiiReMi FaaMiRe /DooDoDo Do)

{ <Text efter Håkan Bertilsson>
/Prästen han går uti /vägen och rullar,
/vägen och rullar, /vägen och rullar.
/Se'n bär det ut i /buskar och knullar,
/tjo faderittan /faderullanlej.

/Oj vad det river, /river och raspar,
/raspar och river, /river och raspar.
/Oj vad det river, /river och raspar,
/tjo faderittan /rullanlej.
}# Gånglåt fr D. Trettondagsmarschen:
<[do]=a> (#A: DoMi * /So do dore doTi /do La La SoFa /La SoFa La SoFa /Re e Re Mi /Fa aMi Fa Re /TI SO FA MI /RE SO TIDo ReTI '1 /DoTI DoRe MiRe MiFa '2 /Do o o)* (#B: * (/DoMi SoMi doMi SoMi)* '1 (/ReSo TiSo reSo TiSo)* '2 /ReMi FaRe SOTI ReTI /Do o Do)* <00.07.02>


# Gånglåt från Dalarna Äppelbo. Äppels Kalles gånglåt:
<[do]=g, 2,5:, Violin> ((#T: (#A: SO /Do DoSO Do Mi /So o o MiFa /So SoMi So La /FaSo FaMi Re ReMi /FaMi FaSo La SoFa /MiFa MiRe Do TIDo /ReMi ReTI SO LATI /Do o Do)* (MiSo /do do do TiLa /Ti Ti Ti doTi /La La Lado TiLa /LaSo SoFi So Mi /FaSo FaMi Re DoRe /MiFa MiRe Do TIDo /ReMi ReTI SO LATI /Do o Do)*)*3


# 37. Att cykla är nödvändigt:
&:
'1 Att /cykla är att /färdas i /måttlig /fart ; att /cykla är att /tända ett /ljus i skymni/ngen ; att /cykla, det är /hälsosamt, det /ökar syre/sättningen ; av /hjärnans /blodkärl och skärper /sinne/na.
'2 Att /cykla är att /tänka, att /cykla är att /vägra ; att /lämna sitt /bidrag till /luftförsämri/ngen ; att /cykla är att /avstå från /kraven på /nya ; /dyrbara tra/fikleder och par/kerings/hus.
'3 Att /cykla är att /inte i /onödan /tära ; på /jordens /knappa /tillgå/ngar ; att /cykla är att /lätta på /vår skuld/börda ; att /cykla är /därför nöd/vändigt/.
< Sveda, el energia kampanjo, fino de 1970-aj jaroj. Tradukis Martin Strid (2004 FLOrE).>
,#: <1,8:2> ((#1: * o;So /mimi mimi /soso '1 oSo /mi mi /so '2 omi /faso mifa /re e;mi /fafa fafa /fado ore /mimi mifa /mire doo;do /re reemi /fafa mire /redo o /do;)+
(#0: h /jDo /o /nMi /i; /j?j7La /a /nRe /e; /j?nFa /jDo /nLa /a; /nRe /jSo /jDo?j7So /o))*3
,& Bicikli necesas:
'1 Bi/cikli estas /iri per /mezra/pid' ; bi/cikli estas /lumon lu/migi en kre/pusk' ; bi/cikli estas /sane, pli/igas oksi/genigon ; de /cerba sango /kaj akrigas /menson/.
'2 Bi/cikli estas /pensi, bi/cikli estas /sian ; al/donon ri/fuzi al /aera aĉ/ig' ; bi/cikli estas /nei po/stulojn je /novaj ; /kostaj trafi/kejoj kaj par/kume/joj.
'3 Bi/cikli estas /ne malne/cese /trivi ; /riĉon limi/gitan de /nia /ter' ; bi/cikli estas /levi de /nia ŝul/daro ; bi/cikli pro /tio ne/cesas/.
<&: El Norda Kantaro.>


# Lulkanto:
< Muziko de Fr. Schubert. El la germana tradukis Asen Gregorov.>

(< Trankvile, 1,1:, [do]=G>

(#1:; <Harpsichord> 3* /mi so reelmi fa /mimi '1 reldoTildo re so;
'2,3 relmifalre do h; '2 /re ere miilre do /so lfami re So;)
+
(#2:; <Percussive Organ> 2* /do do Tiildo re '1 /miSo SoSo Fa So /do mi Tiildo re
/dodo TildorelTi do h /Ti iTi doolTi do /do lTido Ti So
'2 /dodo TildorelTi do h)
)*3

(§: '1 /Dormu, dormu, /mia filo cxarma; /delikate /lulas vin patrin';
/La ripozo, /milde varma; /baldaú pace /endormigos vin.

'2 Dormu, dormu, kaj trankvile spiru; Vin protektas la patrina man';
Viaj revoj kaj deziro; realigxu, mia korinfan'.

'3 Dormu, dormu, en liteto via; vin enlulos amoplena kant';
Floro roza, flor' lilia; akompanu vin en la songxoland'.)# La Vojo:

<&: Verkis L. L. Zamenhof. Komponis Jordan Kolev.>

< Moveme, 2,1:, [La]=E>

(#1:<Clavinet>; (2* Mih /La Lado Ti TiMi /La Lado TiTi;
hdo /re redo Ti '1 LaTi /do o Lah; '2 dore /mi i doh;)
(2* hmi /falmi redo Ti dore /milre doTi LaLa;
hdo /Ti TiLa Se LaTi '1 do doTi LaLa; '2 /La a Lah;))

+(#2:<Accordian>; (2* Mih /La Lado Ti TiMi /La Lado TiTi;
hdo '1 /re redo Ti LaTi /do o Lah; '2 /re redo Ti LaSo /do o doh;)
(2* hdo /reldo TiLa Se LaTi /dolTi LaSe LaLa;
hdo /Ti TiLa Se '1 LaTi /La LaSe LaLa; '2 LaSe /La a Lah;))

+(#3:<[ba]=Hi Bongo>(babababa /ba aba baba a /ba a ba )*8)

+(#3:<[ba]=Chinese Cymbal>(a /ba a a a /a ba a)*8)

)*4

(&:
'1 Tra /densa mallumo bri/letas la celo ;
al /kiu kuragxe ni /iras ;
si/mile al stelo sur /nokta cxielo ;
al /ni la direkton gxi /diras ;
kaj /nin ne timigas la /noktaj fantomoj ;
nek /batoj de l' sorto nek /mokoj de l' homoj ;
cxar /klara kaj rekta kaj /tre difinita ;
gxi /estas, la voj' elek/tita.

'2 Nur rekte, kuragxe kaj ne flankigxante ;
ni iru la vojon celitan! ;
Ecx guto malgranda, konstante frapante ;
traboras la monton granitan ;
L' espero, l' obstino kaj la pacienco ;
jen estas la signoj, per kies potenco ;
ni, pasxo post pasxo, post longa laboro ;
atingos la celon en gloro.

'3 Ni semas kaj semas, neniam lacigxas ;
pri l' tempoj estontaj pensante ;
cent semoj perdigxas, mil semoj perdigxas, - ;
ni semas kaj semas konstante ;
"Ho cxesu" mokante la homoj admonas, - ;
"Ne cxesu, ne cxesu!" en kor' al ni sonas: ;
"Obstine antaúen! La nepoj vin benos ;
se vi pacience eltenos."

'4 Se longa sekeco aú ventoj subitaj ;
velkantajn foliojn desxiras ;
ni dankas la venton, kaj, repurigitaj ;
ni forton pli fresxan akiras ;
Ne mortos jam nia bravega anaro ;
gxin jam ne timigas la vento nek staro ;
Obstine gxi pasxas, provita, hardita ;
al cel' unu fojon signita! )# La Espero:
<&: La himno de Esperanto. Verkis L. L. Zamenhof. Komponis F. de Menil.> <Tempo de marŝo, 1,75:, [do]=G>
(#1: 3* ;(* SoooSo /So Mih doooSo miiido /so o mih; '1 Sooodo /mi doh sooomi miiire /re e doh; '2 Tiiimi /so mih sooofi miiima /fi i mih; ) miiimi /fa La TiTi dore /So o Lah; LaaaLa /Ti do reeere maaama /mi i fah; SoooSo /So Mi doooSo miiido /so o fah; faaafa /mi Soh miiire '1,2 faaaTi /re e doh; '3 faaala /so o doh;)
+ (#2: 3* ;(* SoooSo /So Mih doooSo miiido /Ti i doh; '1 Sooodo /mi doh TiiiTi dooodo /Ti i doh; '2 TiiiTi /Ta Tih TiiiLa SoooFi /La a Soh; ) miiimi /fa La TiTi dore /So o Lah; LaaaLa /Ti do reeedo TiiiLa /Se e Soh; SoooSo /So Mi doooSo miiido /La a reh; reeeTi /do Soh '1,2 SoooFa LaaaSo /Fa a Mi; '3 doooTi LaaaFa /So o doh;)
+ (&: '1 En la /mondon venis nova /sento ; tra la /mondo iras forta /voko ; per flu/giloj de facila /vento ; nun de /loko flugu ĝi al /loko ; Ne al /glavo sangon soi/fanta ; ĝi la /homan tiras fami/lion ; al la /mond' eterna mili/tanta ; ĝi pro/mesas sanktan harmo/nion.
'2 Sub la sankta signo de l' espero ; kolektiĝas pacaj batalantoj ; kaj rapide kreskas la afero ; per laboro de la esperantoj ; Forte staras muroj de miljaroj ; inter la popoloj dividitaj ; sed dissaltos la obstinaj baroj ; per la sankta amo disbatitaj.
'3 Sur neŭtrala lingva fundamento ; komprenante unu la alian ; la popoloj faros en konsento ; unu grandan rondon familian ; Nia diligenta kolegaro ; en laboro paca ne laciĝos ; ĝis la bela sonĝo de l' homaro ; por eterna ben' efektiviĝos.)# Vershu glason da biero:
<{Trinka kanto. Verkis Raymond Schwartz en "Verdkata testamento" 1926.
Komponis kaj tonsilabigis Martin Strid, 2002.}
>


(<[Do]=c, 1,1:2>

(#A:<Voice Oohs>; (2* /SOSODo MiiMi /2ReeTI DooSO; /SODoMi SooSo '1 /4FaaRe Mi; '2 /8FaaLa Soo;So)
/DooMi MiiDo /10TIIRe ReTI;TI /DooMi MiiDo /12TIIRe TIlSO;SO
/DooMi SooDo /14TIIRe TISO;SO /LAADo FaaFa /16MiiDo Ree;<Accordian>SO
(/SOOTI ReeRe /18DooMi Soo;So /ReeFa LaaLa /20MiiSo do) /21Mi So do o;)

(#R:<Rock Organ>; /ReReRe TIISO /23DooMi SooDo; /TIIlRe TIISO /25DoolMi SooDo
(/FaFaFa MiiRe /DooMi ReeTI /28SO O;)*2
(/LALALA FAAMI /33SOODo MiiDo;)*2
/LAALA SOOFA /MIISO DooRe /38Mi i;MiMi /FaaFa MiiRe /So Ti /41do o))*3

+
(&:
'1 /Oni renkontas /2strangajn tipojn; /meze de l' espe/4rantistar' ;
/kiuj predikas /6fushprincipojn ; /al soifanta /8la homar' ;
Kaj /ili trinkas /10nur siropon ; su/keran akvon /12kun citro2n' ;
kaj /ech pretendas /14en Eúropon ; im/porti modon /16el Uson'!! ;
Chu /tial ni, en /18konsekvenc' ; sub/metos nin al /20abstinenc'?? ;
/21Ne! ne! /ne!! ;;

(*: /Vershu do glason /23da biero ; /ke2lnero, /25ke2lnero ;
/char la biero /plachas multe /28pli ; /ol la limo/na2d' a2l /31ni! ;
/Vershu do glason /33da biero ; /kelnero, /35ke2lnero ;
/kaj ni trinkadu /dum la tuta /38jar' ; je la /san' de l' absti/nencu/41lar'!! ;;)

'2 /Akvon ni uzas /kun grimaco ; /chiunovjare /nur por ban' ;
/kaj nek prediko /nek minaco ; /nin similigos /al la ran'! ;
Laú /Kabe rano /apartenas ; al /la senvosta /famili2' ;
Ni /jhuras ke ni /ne devenas ; de /tiu kvaka /amfibi'! ;
En /konsekvenc', chu /povas ni ; nun /trinki akvon /tie chi?? ;
/Ne! ne! /ne!! ;;

'3 Por ke mashino ekfunkciu ; oni oleas ghin, chu ne? ;
Kaj via korpo same, sciu ; bezonas iom da ole'! ;
Ne trinku tamen tuj ricinon ; fatala estus konsekvenc'! ;
sed kredu nian medicinon ; kaj trinku nur sen abstinenc': ;
Ole', ole' - kaj jen konsol' ; oleo estu alkohol'!! ;
Jes! jes! jes!! ;;
)# 56. Jolpäron rå:
(/Mi Mi Mi La a hSo /Fa Fa Re Mi i ih; /La aLa So So Mi Mi /Mi i Re Re e eh; /Do Do LA Mi i hDo /LA LA FA SO O O;)
+((&: 2* Jolpäron rå, ô jolpäron rå ; '1 vill int du kok dem sô jät dem rå ;)?
(& Kruda terpom':
/Kruda terpom', kaj /kruda terpom' ; /se ne boligas, vi /manĝu krom ; /kruda terpom', kaj /kruda terpom'.))

< El Jernao, okcidenta Dalekarlajo, laux s-ino Astrid Geselius. Tradukis kaj tonsilabigis Martin Strid. El Norda Kantaro.>


# 84. LÅNGDANS:
( Cxendanco el Ursao laux Bliko.)

(<A-bas, 2:3, [Do]=A, Ocarina >(#T:

8* </3 4 6>
(#1a: vDolMi /nn4So o3La So2dFa3)

'1,2,5,7 (/n4Mi i3Fa So2ddo3) '3,4,6,8 (/MiiRe MiFa So2do3)

'1,3,7,8 (/n4Ti iSo La2dFa3) '2,4,5,6 (/Tiire TiSo Lal[SoLa] Fa3)

* (#1c: /n4So oh)

'2,4,6,8 </3 4 5>
(#2: vdoh /nTi l[doTi]La SoFa /Mil[FaMi] ReMi DoMi /SO O TIRe /Do oMi Sodo /Ti iLa SoFa /Mi ReMi DoMi /s:SO TI Re. /xDo oh)*
(#3: vFah /Mi iRe TIRe /s:Do Mi So. /Fa Mi Do /LA A Do /Mi h Mi /[MilFa]lMi RelMi Do /DoFa7 h FaSo /Fal[SoFa] MiFa SoLa /Ta aLa SoFa /La SoFa Mi /Do MilRe TIRe /xDo oh)*

)
<Sitar> #T
<Choir Aahs> #T
<Pad 1> #T
<Rock Organ> #T
<Vibraphone> #T
<String Ensemble 1> #T
)*

<&: Denna långdans spelade Bleckå i mycket långsamt och släpigt tempo, och med en så egendomlig betoning av rytmen, att upptecknaren i början förleddes teckna i fyra fjärdedelstakt. Så småningom, och liksom ur ett töcken, framträdde dock trefjärdedelstakten allt mer tydlig och markerad. Vad som i synnerhet bidrog att förvilla en i början, det var att de båda åttondelsnoter, som bilda sista taktdelarna i den första satsens tre takter - och särskilt den senare åttondelen - förlängdes till nära nog fjärdedelsnotens tidsvärde.>

<&e: Cxi cxendancon Bliko ludis en tre malrapida kaj trena takto, kaj kun tia stranga akcento de la ritmo, ke la notanto komence delogigxis noti en kvarkvarona takto. Iom post iom, kaj kvazaux el nebulo, tamen konturigxis la trikvarona takto cxiam pli klare kaj markite. Kio precipe kontribuis onin konfuzi komence, estis ke tiuj du okonaj notoj, kiuj konsistigas la lastajn takterojn en la tri mezuroj de la unua frazo - kaj speciale la pli posta okono - longiĝis al preskaux kvaronnota dauxro.>

< El Svenska låtar (Svedaj melodioj) 1922. Tonsilabigis Martin Strid 2005.>


# 95. POLSKA:
<{Polso}>

<A-bas, 2,1:, /2 4 3, [La]=D, [Sf]="sf", Ocarina>
(#T:
(#1: /nMiiTire [dolTi]ldo oTil[doTi] /LaaSiLa TildoTiLa Sol[FiSo]lMi6 /Mi3Ti ldo domidoLa /LaTiLaSi [MilRe]lxMi xd4Mi)*
(#2: * /miihri lfimi mi /refi3 mil[fami]re6 rel[mire]Ti6 '1 /doTi reTi do /LaaTiLa %ARnSfd:Si Fi Mi..%B '2 /doohTi lreehdo TiihLa /[Si+Ti] La a)*
)*

<&: Denna låt, som av Bleckå uppgavs vara en mycket gammal Orsapolska, lämnar exempel på ett av de särdrag, som omtalats i inledningen till Bleckås repertoar, och som även kan påträffas annorstädes i övre Dalarna och i Västerdalarna, nämligen att vissa toner med särskilt eftertryck framhävas och liksom brytas ut ur sin ram. I detta fall rör det sig om den i andra satsens fjärde takt förekommande triolen, vilken bildar de två sista taktdelarna (%A-B), men vars tidsvärde, lika fördelat på de tre noterna, bör - om föredraget skall vara fullt stilenligt - förlängas till ungefär en hel takt. (Jmfr. nr. 96 och 111).>

<&e: Ĉi peco, pri kiu informis Bliko ke estas tre malnova Ursaa polso, donas ekzemplon je unu el la specifaĵoj, pri kiuj rakontiĝis en la enkonduko al la repertuaro de Bliko, kaj kiu ankaŭ renkonteblas aliloke en supra Dalekarlujo kaj en Okcidenta Dalekarlujo, nome ke certaj tonoj per speciala akcento substrekiĝas kaj kvazaŭ rompas el sian kadron. En ĉi kazo temas pri la triolo trovebla en la kvara mezuro de la dua parto, kiu konsistigas la du lastajn takterojn (%A-B), sed kies tempa valoro, egale dividita je la tri muziknotoj, devus - se la prezento estu tute laŭstila - longiĝi als ĉirkaŭ unu tutan mezuron. (Komparu al n:roj 96 kaj 111).>

< El "Svenska låtar" (Svedaj melodioj) 1922. Tonsilabigis Martin Strid 2005.>


# 120. POLSKA efter Gössa Anders Andersson d. ä.:
<{Polso laux Gössa Andrev Andridov la pli agxa}>

{
<A-bas, 1,87:3, /2 4 3, [Do]=D, [Fe]=11/8, [Se]=99/64 > (#T: (#1: hnSo /ldooremi * fare mido /reTi dooreldo l[Ti?TidoTi]So /dooremi [fa?falsolfa]2refa '1 miidomi /reTi xSo o /dooremi '2 [mi?milfalmi]2domi /reTi xdo+Do o)* <[do:La]>(#2: [[Do+MI]?TI[Do+MI]][[Do+MI]lRe] [Mi+MI]2MilFi Sol:LaSo /FiReFi. vxMi i /[Do?TIlDo] TIIlDolTI LAAhTI /[Do+MI]2lMilRe [TI+MI]2hDo [LA+MI]2hTI /DoRe MiFi SolLalSolFa /MilRe Mi SiLa /dolreldoTiSi La+LA ah)* (#3: * anMi /lLaahdo mi ire '1 /lmiihfa [mi?milfalmi]do LaahTi /dolreldo vxTi '2 /lfelmi [mi?milfelmi]do LaahTi /Sil:LaSiFiSi. La ah)*)*

<&: Gössa Anders Andersson d. ä. har lärt denna polska av sin farmor.>
<&e: Gössa Andrev Andridov la pli aĝa lernis cxi polson de sia avino (patropatrino).>
}#120. Adaptita al Tone 2005.7: <A-bas, 1,87:3, /2 4 3, [Do]=D, [Fe]=11/8, [Se]=99/64, Blown Bottle > (#T:
(#T1:
(#1: onSo /ldooremi * fare mido /reTi dooreldo l[Ti]So /dooremi [fa]2refa '1 miidomi /reTi xSo o /dooremi '2 [mi]2domi /reTi xdo+Do)*
<[do:La]>(#2: o /[[Do+MI][[Do+MI]lRe] [Mi+MI]2MilFi Sol:LaSo /FiReFi. vxMi i /[Do] TIIlDolTI LAAhTI /[Do+MI]2lMilRe [TI+MI]2hDo [LA+MI]2hTI /DoRe MiFi SolLalSolFa /MilRe Mi SiLa /dolreldoTiSi La+LA)*
(#3: * anMi /lLaahdo mi ire '1 /lmiihfa [mi]do LaahTi /dolreldo vxTi '2 /lfelmi [mi]do LaahTi /Sil:LaSiFiSi. La a[])*)
(#T2:
(#1: onSo /ldooremi * fare mido /reTi dooreldo l[TidoTi]So /dooremi [falsolfa]2refa '1 miidomi /reTi xSo o /dooremi '2 [milfalmi]2domi /reTi xdo+Do)*
<[do:La]>(#2: o /[[TI[Do+MI]][[Do+MI]lRe] [Mi+MI]2MilFi Sol:LaSo /FiReFi. vxMi i /[TIlDo] TIIlDolTI LAAhTI /[Do+MI]2lMilRe [TI+MI]2hDo [LA+MI]2hTI /DoRe MiFi SolLalSolFa /MilRe Mi SiLa /dolreldoTiSi La+LA)*
(#3: * anMi /lLaahdo mi ire '1 /lmiihfa [milfalmi]do LaahTi /dolreldo vxTi '2 /lfelmi [milfelmi]do LaahTi /Sil:LaSiFiSi. La a[])*)
)

( '1 <Vibraphone> '2 <Reed Organ> '3 <Pad 5> '4 <Music Box> '5 <Choir Aahs> '6 <Tubular Bells> '7 <Ocarina> '8 <Celesta> '9 <String Ensemble 1>
* #T)

<&: El klasika verko pri sveda popolmuziko, "Svenska låtar" (Svedaj melodioj". Kolektis Nils Andersson kaj Olof Andersson. Laŭ tasko de Popolmuzika Komisiono redaktis Olof Andersson. Ĉi parto el Svedaj Melodioj eldoniĝis unuafoje en jaro 1922. Laŭ la eldono: Eldonejo de Gidlund, Asocio por kantesplorado, 1978. ISBN 91-7021-200-7. Eric Jannersten Presejo AE, Avesta, Svedujo 1978.
Tonsilabigis kaj en la lingvon internacian tradukis Martin Strid, vilaĝo Barkargerde en jaro 2005.>#Schottis:

<2,2:4>(
(#1: * /MiSi LaTi do do /TiSi Tire mi mi /mire Tido La doLa '1 /LaSi TiLa Si Mi '2 /SiMi SiTi La ah)*
(#2: hTi dore * /mi dore doTi Ti /reTi dore miSi La /do TiLa SiFi '1 SiLa /TiLa FiLa Si Mi '2 SiTi /La a La)*
)*

< En Falun, Dalekarlujo, Svedujo, ludis Svärdsjö Spelmanslag (Popolmuzikistaro de paroko Svärdsjö) 2005-07-14 kaj audinte tonsilabigis Martin Strid.>

  1 2