Logga in

Username:
Password:

Forumo

Skribu novan mesaĝon

Paĝo: 1 2 sekva >


Respondu

Skribis Harald - 2008-02-17 21:36
Retejo: http://tone.se/visor.php?lng=sv

Nu har jag skapat en ny sida för visor.
Den är i första hand anpassad för samlingen som Mattias knåpat ihop.

Mattias Wiedersheim-Paul respondas Det mesta är nu överflyttat

Mattias Wiedersheim-Paul respondas Allt material är nu bearbetat och överflyttat (24/3 08) http://tone.se/visor.php?lng=sv&parto=0.1

Mattias WP - 2008-04-13 respondas Och jag har nu fyllt på med nytt material. Mer kommer undan för undan. Det är främst under Diverse / Folkvisa, men även enstaka visor på andra ställen. http://tone.se/visor.php?lng=sv&&parto=03.04&pag=2

Mattias WP - 2008-04-13 respondas Vissa låtar, som saknat text förut, har fått text. Bland nationalsånger och liknande förekommer ibland även verser som normalt inte används. Detta noteras i fotnoten i tonstavsfilen.


Respondu

Skribis Mattias Wiedersheim-Paul - 2007-02-02 13:26
Retejo: http://www.tone.se/komuna/kontakt.php?to=mattias

Jag funderar på om detta forum inte hittas därför att folk inte söker efter det under TONI.

Skall det ligga direkt i huvudmenyn under Tone?

Martin respondas Jes, certe Mattias pravas.


Respondu

Skribis Mattias Wiedersheim-Paul - 2006-05-13 9:14
Retejo: http://www.tone.se/komuna/kontakt.php?to=mattias

Ämne: Annat än tonstavning på denna hemsida

Är www.tone.se ett forum för tonstavning eller ett forum för de ansvariga att lägga upp annat av intresse för dem, men som inte har med tonstavning att göra? Jag tycker att husannonser är lite malplacerade här faktiskt!

Mattias tillägge själv respondas Ursäkta! Det handlade visst om musikförening, och det kan ju accepteras, men ni bör nog tänka till om var gränsen bör sättas om vad som bör kunna läggas upp

Mattias svarar själv 2006-08-04 respondas Jag ser att något håller på att utvecklas med Sorparbosidan. Det var tydligen något helt annat än en simpel husannons. Nåja. Det är väl okay med en musikförening med egen lokal på dessa sidor.

Harald respondas Sorparbosidan kommer nog att utveckals till mer än bara ett musikevenemang. Därför kommer den nog att på sikt flyttas från tone.se.


Respondu

Skribis Mattias Wiedersheim-Paul - 2006-05-13 9:05
Retejo: http://www.tone.se/komuna/kontakt.php?to=mattias

Ämne: STARTSIDAN sv

"Efter ett visst uppehåll har utvecklingen av datorprogrammet Tone äntligen tagit fart. En ny version finnas här för nedladdning..."

Jagg tycker att den här texten börjar bli litet gammal och inaktuell och bör läggas undan inför en ny version.

Mattias tillägger själv respondas Det gäller även esperantosidan

Harald respondas Den engelska är ännu värre!


Respondu

Skribis Mattias Wiedersheim-Paul - 2006-05-02 14:06

Temo: Poliso de lingvo en la #Normo

LNG=SVENSKA (SVEDA)
Ämne: Språkpolicy i #Normo

För ett år sedan gjorde jag ett tonreduceringsverktyg, som numera ligger i #Normo. Syftet är att man skall kunna definiera en massa tolvtonsstämningar och sedan enkelt kunna applicera detta på olika tonstavsuppsättningar. Som mellanled mellan tonstav och dess relativa stämning infördes i #Normo kvotnamn i syfte att skapa en generell koppling mellan tonstavsuppsättning och stämningsskala. För att man inte skall behöva definiera samma tonstämning mot flera kvotnamn när man definierar flera hundra olika stämningsskalor, så införde jag ett ytterligare mellanled som sammanför flera kvotnamn till ett kvotnamn för att reducera antalet tonstämningsdefinitioner till tolv i varje stämningsskala. Så långt är allt okay.

Det verktyget kallade jag för "dodekatonos", ett hopkok på hemsnickrad grekiska. Dodeka=tolv, tonos=toner. Frågan är: Vilken policy skall vi ha när det gäller namn i #Normo? Skall man kräva bruket av esperanto, eller skall man använda namn på vilket språk som råkar falla in? Skall man döpa om det här verktyget till "Redukti al dekdu tonoj" eller någonting kortare och mer slagkraftigt? Och bibehålla synonymen "Dodekatonos" av bakåtkompatibilitetsskäl?

När det gäller stämningsnamn och andra namn med given källa kan jag dock tycka att man bör bibehålla namn på det språk som föreligger i källmaterialet. T ex "Baumeister-Orgel", som är tyska, bör kanske inte översättas till "Baumeister Orgeno" eller värre "Konstruisto Orgeno". Namn bör i vilket fall som helst inte översättas så här. Däremot kan man ställa frågan kring sakbegreppen, i det här fallet "orgel" om det kan eller bör översättas, eller avstås översättas, eftersom det är intimt kopplat till ett namnbegrepp på ett visst språk.

När det gäller namn på nyskapade begrepp och verktyg i #Normo tycker åtminstone jag att man bör hålla sig till esperanto. "Dodekatonos" var ett arbetsnamn och jag hade inte för avsikt att föra in det i #Normo, vilket jag också påpekade när det infördes. Jag begärde då att man skulle sätta ett esperantonamn på verktyget ifråga, men det gjordes alltså inte. Det är litet märkligt att den här hemsnickrade grekiskan slog igenom när den, som lade upp verktyget i #Normo, själv undrade vad det betydde och påpekade att betydelsen blev något helt annat på esperanto och släppte igenom den efter min förklaring om vilket språk som namnet är på och vad det betyder på det språket.

Harald respondas Själv betraktar jag nog fortfarande "Dodekatonos" som ett arbetsnamn


Paĝo: 1 2 sekva >